کتاب چگونه باور درست و مثبت بسازیم|جول اوستین

5,000 تومان

کتاب چگونه باور درست و مثبت بسازیم|جول اوستین

این را به اشتراک بگذارید

توضیحات

کتاب چگونه باور درست و مثبت بسازیم|جول اوستین

در این کتاب الکترونیکی می خواهم با شما در مورد اینکه چگونه باورهای درست و مثبت بسازیم؟ صحبت کنم.

یک باوری وجود دارد که مدام در ذهن ما تکرار می شود و اینباور به ما می گوید که ما چه کسی هستیم.مشکل بعضی افراد این است که این باور موجود در ذهن آنهامنفی است و آنقدر در ذهنشان تکرار شده است که دیگر متوجهآن نمی شوند.
یک چیزی مدام به آنها می گوید که:
تو جذاب نیستی با استعداد نیستی شخصیت خوبی نداری اشتباهات زیادی مرتکب شده ای و متعجب هستند که چرا احساس خوبی نسبت به خودشان ندارند. نمی دانند که به خاطر باورشان است
بعضی ها این باور از دوران کودکی در ذهن شان نقش بستهاست . از وقتی که یکی به آنها گفته است که تو باهوش نیستی با استعداد نیستی چیز زیادی نمی توانی بدست بیاوری.در اواخر دوران دبیرستانم، من و بقیه دوستانم پیش مشاوررفتیم تا در مورد اینکه می خواهیم در زندگی مان چه کاریکنیم صحبت کنیم.
دوست من به مشاور گفت که می خواهد دکتر شود. مشاورشاید منظور بدی نداشت اما به دوستم گفت که:
تو مهارت انجام این کار را نداری و بهتر است که دنبال کارهایفیزیکی بگردی.دوستم خیلی حالش خراب شده بود و هیچ چیزی به ذهنشنمی رسید و اجازه داد آن صدا بارها و بارها در ذهنش تکرارشود تو مهارت اش را نداری تو به اندازه کافی خوب نیستی

اولین نقد و بررسی را شما انجام بدهید “کتاب چگونه باور درست و مثبت بسازیم|جول اوستین”

نقد وبررسی ها

هنوز هیچ نقدی نشده است.